Brister i stödet till barn med missbrukande föräldrar

 

Varannan grundskola saknar en skriftlig handlingsplan, policy eller liknande för att stödja barn med missbrukande föräldrar. Det visar en ny rapport som Alkoholkommittén presenterar idag. Där framgĺr ocksĺ att mĺnga rektorer och socialsekreterare är missnöjda med hur samverkan fungerar mellan olika instanser, och att bättre samordning och tydligare rutiner stĺr högst pĺ socialsekreterarnas önskelista för att förbättra stödet till utsatta barn.

I undersökningen har Alkoholkommittén lĺtit 100 grundskolerektorer och 100 socialarbetare i olika kommuner svara pĺ frĺgor om arbetet med barn till missbrukande föräldrar. Hela 51 procent av de tillfrĺgade rektorerna svarade nej pĺ frĺgan om skolan har nĺgon skriftlig handlingsplan, policy eller liknande för att stödja barn med missbrukande föräldrar.

– Skolan har genom sin dagliga kontakt med barnen en nyckelroll för att barn med missbrukande föräldrar ska kunna fĺ den hjälp de har rätt till. Utan tydliga rutiner riskerar barnens situation att förbli oupptäckt. Därför behövs det en nedskriven policy eller handlingsplan som i klartext beskriver skolans arbete pĺ det här omrĺdet, säger Karin Rĺgsjö, projektansvarig pĺ Alkoholkommittén.

Bland bĺde rektorer och socialsekreterare finns ett missnöje om hur samverkan fungerar mellan skola, socialtjänst och andra aktörer som kan hjälpa barn med missbrukande föräldrar. Bland rektorerna uppger 26 procent att samarbetet fungerar dĺligt, medan siffran för socialsekreterarna är 17 procent. Bara 16 procent av rektorerna och 6 procent av socialsekreterarna tycker att samarbetet fungerar mycket bra.

– Svaren visar att det finns stora skillnader i stödets kvalitet och omfattning mellan olika kommuner. Men möjligheterna för barn med missbrukande föräldrar att fĺ stöd frĺn samhället borde inte vara beroende av vilken kommun barnet rĺkar bo i. Omkring 200 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp med föräldrar som har problem med alkohol eller andra droger, säger Karin Rĺgsjö.

Socialsekreterarnas egen önskelista är tydlig. Som enskilt viktigaste faktor för att förbättra arbetet för att stödja barn med missbrukande föräldrar pekar sex av tio ut tydligare rutiner för ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och andra aktörer. Tre av tio socialsekreterare vill allra helst se ett större engagemang frĺn ledning och politiker. Bara en av tio prioriterar ökade resurser.

Rapporten presenteras idag i samband med videokonferensen ”Dags för barnen”. Konferensen samlar mer än 6 500 personer pĺ 21 orter i hela landet och är en nationell mobilisering som syftar till att stärka det regionala och lokala arbetet med barn i riskmiljöer.

För mer information:
Ted Bergdahl, pressekreterare, Alkoholkommittén, 070-322 53 35
Karin Rĺgsjö, projektansvarig, Alkoholkommittén, 070-216 07 61

Hela rapporten som pdf:
Hela rapporten som pdf finns att ladda ned här>>

(Uppgiftslämnarna och deras kommuner är anonyma i undersökningen. Därför innehĺller inte rapporten uppgifter om enskilda kommuner eller län.)