Manifestation mot rattfylleri i hela landet!

 
Nu på torsdag den 27 september 2007 genomförs över hela landet den årliga Trafiknykterhetens Dag mot rattfylleri.

Syftet med en årligen återkommande manifestation mot rattfylleri är att sätta fokus på rattfylleriets yttersta konsekvenser, där framför allt offrens perspektiv lyfts fram. Målsättningen är att hålla frågan kring det ökande rattfylleriet levande bland såväl politiker, lagstiftare och allmänhet.

Dagen innebär att:
– Polisen ökar kraftigt sina nykterhetskontroller i hela Sverige. Alla poliser i yttre tjänst har numera ett eget sållningsinstrument för att mäta promillehalt vilket innebär att inte bara trafikpolisen kan kontrollera nykterhet.

– Manifestationer genomförs som visar på rattfylleriets konsekvenser. Dessa kan bestå av:

125 tända marschaller/gravljus för att illustrera antalet döda per år i rattfyllerirelaterade olyckor.

Minnesplatser med blommor och ljus och förklarande skyltmaterial.

Gå in på www.mhf.se/tndag.aspx för mer information om var manifestationer kommer att äga rum och kontaktuppgifter för dess.

Trafiknykterhetens Dag genomförs i samarbete mellan följande organisationer:
MADD – Mothers Against Drunk Driving
NTF – Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande
MHF – Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Vägverket
Rikspolisstyrelsen

För mer information:
Lars Lewerth, samordnare Trafiknykterhetens Dag. Tel. 070-592 93 93

—————-
– Varje dag görs mellan 15 000 – 20 000 rattfyllerikörningar i Sverige.
– år 2006 dödades 125 människor i Sverige i olyckor relaterade till rattfylleri.
– Varje år skadas cirka 1 000 människor svårt i Sverige i olyckor relaterade till rattfylleri.
– Fyra av tio omkomna personbilsförare är alkoholpåverkade