Minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar i årskurs nio minskar jämfört med förra året, enligt den årliga skolundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Bland pojkarna har den beräknade totalkonsumtionen gått ned från 36 till 30 dl ren alkohol per person och år, bland flickorna har konsumtionen minskat från 28 dl till 22.

– Den nedåtgående trenden verkar hålla i sig, vilket är mycket positivt. Däremot är det bekymmersamt att berusningsdrickandet i åldersgruppen ligger kvar på en oförändrat hög nivå, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

23 procent av både pojkarna och flickorna i årskurs nio dricker alkohol motsvarande en halv ˝- flaska sprit eller fyra burkar starköl minst en gång per månad.

-Vi vet från andra undersökningar att unga tjejer dricker mer sprit än tidigare och att det finns en grupp ungdomar som dricker större mängder än tidigare. Vi måste bli bättre på att nå dem som befinner sig i riskzonen, säger Håkan Wrede.

Undersökningen från CAN visar också att andelen ungdomar som väljer att dricka alkohol har minskat de senaste åren. 61 procent av pojkarna i årskurs nio dricker alkohol jämfört med 77 procent år 2000. Bland flickorna har andelen alkoholkonsumenter minskat från 79 procent år 2000 till 67 idag.
Mer information om skolundersökningen finns att läsa på CAN:s webbplats, http://www.can.se/

För mer information:
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén, tfn 0703-96 65 37
Ted Bergdahl, pressekreterare Alkoholkommittén, tfn 0703-22 53 35