Dags för barnen – nationell videokonferens på 21 orter om stödet till barn i riskmiljö

Den 10 september samlar konferensen ”Dags för barnen!” mer än 5 000 personer på hela 21 orter i hela landet. Konferensens storlek är unik i sammanhanget – en nationell mobilisering som syftar till att stärka det regionala och lokala arbetet med barn i riskmiljöer. Fokus ligger på barn till missbrukande föräldrar.

Omkring 200 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp med föräldrar som har problem med alkohol eller andra droger. Minst lika många växer upp med föräldrar som har psykiska funktionshinder. Andra barn lever i våldsutsatta familjer. Samhällets stöd till dessa barn behöver förstärkas. Det krävs bättre samordning och tydligare rutiner inom skola, socialtjänst och andra berörda aktörer.

”Dags för barnen” består dels av regionala program på 21 orter, och dels av ett nationellt program, som sänds via videolänk från Folkets Hus i Stockholm.

Hennes Majestät Drottning Silvia och folkhälsominister Maria Larsson inleder konferensen. Susanna Alakoski läser ur sin bok ”Svinalängorna”. Deltar gör också bland andra barnombudsmannen Lena Nyberg, Göran Harnesk, generalsekreterare i BRIS samt Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda Barnen.

Media är varmt välkomna att närvara vid konferensen och pressträffen. För närvaro vid konferensen krävs ackreditering. Pressträffen är öppen för media även utan ackreditering i förväg.
Pressträff
Tid: Måndag 10 september kl. 12.10.

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Lokal meddelas på plats.

Medverkande:
Maria Larsson, folkhälsominister
Clara Gumpert, läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska institutet
Göran Harnesk, generalsekreterare i BRIS
Karin Rågsjö, Alkoholkommittén
Program i Folkets Hus, Stockholm
(För lokala program på övriga 20 orter, se www.alkoholkommitten.se)

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-09.30 Programmet startar

09.30-09.50 HM Drottning Silvia samt Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister inleder

09.50-09.55 Gabriella Ahlström presenterar dagen

09.55-10.05 Susanna Alakoski läser ur sin bok: ”Svinalängorna”, Augustvinnare 2006

10.05-10.25 Dags för ministern; Maria Larsson lägger förslag och intervjuas

10.25-11.10 Diskussion mellan Göran Harnesk, Generalsekreterare i BRIS, Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda Barnen, Clara Gumpert, Karolinska Institutet och Lena Nyberg, Barnombudsmannen

11.10-12.10 Frizon, Karin Mård och Lena Kallio berättar om insatser för utsatta barn i Södertälje kommun. Vilka är framgångsfaktorerna?

12.10-13.30 Lunch

13.30- 14.00 Hallå hela landet: Hur har ni det? Rapporter från landet

14.00-14.30 Maria Ungdoms barn – Är det dom utsatta barnen? Anders Tengström

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Paneldiskussion – Hur går vi tillsammans vidare i länet för att förbättra situationen för de utsatta barnen? Regionala politiker och nyckelpersoner inom området i Stockholms län

16.00-16.20 Och hur ska barnen komma in? Från vision till verklighet. Sven Bremberg FHI, Charlotte Petri Gornitzka Rädda Barnens generalsekreterare, Anders Tengström Maria Ungdom, Eleonoragruppen Linköping

16.20-16.45 Vad tycker landet? Nedslag i ett antal län

16.45-17.00 Avslut
För ackreditering till konferensen och mer information:
Ted Bergdahl, pressekreterare, Alkoholkommittén, 0703-22 53 35
Karin Rågsjö, projektansvarig, Alkoholkommittén, 0702-16 07 61

Pressbilder finns på: http://www.alkoholkommitten.se/default.asp?id=1536

Alkoholkommittén är en statlig kommitté som arbetar för att förebygga alkoholskador. Alkoholkommittén är organiserad under Socialdepartementet och består av representanter från 16 myndigheter och organisationer.