Dags för barnen!

Uppskattningsvis omkring 200 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp i hem där den ena eller båda föräldrarna har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem. Minst lika många växer upp i familjer där föräldrarna har psykiska funktionshinder. Andra barn far illa i våldsutsatta familjer.

Ett barnperspektiv uppnås inte en gång för alla utan måste ständigt hållas levande. Man måste kämpa för det. Detta fordrar inte bara kunskap om barn utan också mod och civilkurage. Att barns bästa ska komma i främsta rummet är en grundsten i FN:s barnkonvention (artikel tre). Självklara rutiner i kommunens och landstingets arbete; MVC, BVC, Förskola, Skola, Fritid, Psykiatrin, Socialtjänsten skulle självklart gynna barnen.

Det viktigaste är att på sikt hitta nya metoder för att upptäcka och bemöta utsatta barn och deras föräldrar. Vi måste utveckla det lokala arbetet med att se, lyssna på och erbjuda barnen det stöd de har en självklar rätt till.

Satellitkonferensen är startskottet för och en markering av att barn i riskmiljöer ska prioriteras inte bara nationellt utan även lokalt. Den nya regeringen kommer på olika sätt att lyfta frågor om utsatta barn. Konferensen är en nationell mobilisering som syftar till att stärka det regionala – och lokala arbetet med barn i riskmiljöer, med fokus på barn i missbruksmiljöer.

Anmälan till konferensen görs till arrangören i respektive län.
Program 10 september (med reservation för förändringar)

09.00 -09.30
Lokal start

Nationellt program
09.30- 09.50
HM Drottning Silvia samt Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister inleder.

09.50 -09.55
Gabriella Ahlström presenterar dagen.

09.55 – 10.15
Lo Kauppi; utdrag ur pjäs.

10.15 -11.00
Diskussion mellan Göran Harnesk, Generalsekreterare i BRIS, Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare i Rädda Barnen, Clara Gumpert
Vilka är barnen? Hur ser deras nu situation ut? Vad behöver vi göra? Lite tyck från landet.

11.00 -12.00 Lokalt program

12.00-13.00 Lunch

Nationellt program
13.00 -13.30
Hallå hela landet: Hur har ni det ? Rapporter från landet

13.30 -14.00
Maria Ungdoms barn – Är det dom utsatta barnen? Anders Tengström

14.00 -14.30
Kaffe

14.30 -15.30
Lokalt program

Nationellt program
15.30 -16.00
Dags för ministern; Maria Larsson lägger förslag, intervjuas, lite tyck från landet

16.00-16.20
Vad tycker vi om det här? Göran Harnesk, Generalsekreterare BRIS, Rädda Barnens generalsekreterare, Charlotte Petri Gornitzka, Anders Tengström, Maria Ungdom, Eleonoragruppen, Linköping.

16.20 -16.45
Vad tycker landet? Nedslag i ett antal län.

16.45-16.50
Nationellt avslut

16.50 -17.00
Lokalt avslut