Alkoholkommittén i Almedalen


Alkoholkommittén arrangerar två seminarier i Almedalen. Seminarierna äger rum i trädgården på Mellangatan 6 i Visby.

Tisdagen den 10 juli, kl 10.00-12.00
Missbrukade barn
Hur kan vi hjälpa barn som växer upp med missbrukande föräldrar?
Vad vet vi om små barn som utsätts för alkohol och narkotika under graviditeten?
Vad behöver samhället göra för att hjälpa och stötta de utsatta barnen?

Medverkande:
Lena Nyberg, barnombudsman
Viveka Sundelin, docent och psykolog
Desirée Pethrus Engström (kd), ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Widar Andersson, ledarskribent Folkbladet
och fd riksdagsledamot (s)
Karin Rågsjö, Alkoholkommittén

Moderator: Gabriella Ahlström

Arrangör: Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika

Onsdagen den 11 juli, kl 09.00-12.00
Går det att påverka folks alkoholvanor?
Miniseminarium om hur alkoholkonsumtionen i Sverige ska minskas
Vilken betydelse har informationsinsatser?
Går det att påverka studenter?
Vad vill regeringen göra för att minska alkoholkonsumtionen?

Medverkande:
Maria Larsson (kd), äldre- och folkhälsominister
Kenneth Johansson (c), ordf Riksdagens socialutskott
Kent O Johnsson, med dr och alkoholforskare
Gunilla Jarlbro, prof och massmedie- och kommunikationsforskare
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén

Moderator: Gabriella Ahlström

Arrangör: Alkoholkommittén

För mer information:
Ted Bergdahl, pressansvarig, tfn 0703-22 53 35