297 000 svenskar har köpt olaglig utlandsalkohol den senaste månaden

Hela 4 procent av alla svenskar över 15 år , det vill säga 297 000 personer, har köpt olaglig utlandsalkohol under den senaste månaden. Det visar en undersökning som Stockholms universitet har gjort på uppdrag av Alkoholkommittén. Störst andel köpare finns i Örebro och Västmanlands län, där 7,4 respektive 6,8 procent har köpt olaglig utlandsalkohol.

SoRAD, Centrum för Socialvetenskaplig alkohol och drogforskningen vid Stockholms universitet, har under 2006 intervjuat 18 000 personer över 15 år i hela landet. 4 procent har svarat ja på frågan om de har köpt någon smuggelalkohol den senaste månaden.

– Alla vuxna som köper och säljer olaglig utlandsalkohol stöttar en handel som bidrar till att allt fler ungdomar riskerar att drabbas av våldsbrott, beroende och alkoholskador tidigt i livet. Därför är det viktigt att vi vuxna tar avstånd från handeln med olaglig utlandsalkohol och tipsar polisen så fort vi misstänker att sådan handel förekommer, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

I en tidigare redovisad del av undersökningen framgår att 19 procent av alla svenskar över 15 år har köpt olaglig utlandsalkohol under det senaste året. Över hälften tycker att det är lätt att få tag på olaglig utlandsalkohol.

– Den olagliga handeln med utlandsalkohol förekommer i så hög grad att den för väldigt många blivit ett normalt och accepterat inslag i vardagen. Men attityderna till illegal alkohol kan förändras om polisen prioriterar insatserna mot langningen högre och visar att samhället inte accepterar försäljning av olaglig alkohol, säger Håkan Wrede.

För mer information:
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén,
tfn 0703-96 65 37
Ted Bergdahl, pressekreterare
Alkoholkommittén, tfn 0703-22 53 35

Andel som köpt smuggelalkohol ­­– Örebro och Västmanland i topp
Andel personer i procent som uppger att de under det senaste månaden köpt smuggelalkohol.

Antal intervjuade
1. Örebro 7,4 575
2. Västmanland 6,8 483
3. Södermanland 5,7 531
3. Halland 5,7 654
5. Värmland 5,6 599
6. Gotland 5,5 135
7. Östergötland 5,2 592
7. Gävleborg 5,2 545
9. Jönköping 4,9 744
10. VästraGötaland 4,8 3 054
11. Dalarna 4,6 591
12. Kronoberg 4,3 392
12. Kalmar 4,3 559
14. Blekinge 3,3 362
15. Skåne 3,2 2 358
16. Stockholm 2,8 2 982
17. Uppsala 2,4 610
18. Norrbotten 2,3 499
19. Västernorrland 2,0 548
20. Jämtland 1,7 281
21. Västerbotten 0,7 545