Metoder i det förebyggande arbetet

Kunskapen när det gäller metoder i det förebyggande arbetet har ökat de senaste ĺren. För att bidra till en överblick av vilka metoder som finns tillgängliga idag hänvisar vi nedan till hemsidor pĺ vilka ni kan läsa mer om de olika metoderna.

Föräldraprogram

•  COPE(The Community Parent Education Program) http://www.svenskacope.se/

•  De otroliga ĺren http://www.familjeforum.com/

•  KOMET för föräldrar http://www.kometprogrammet.se/

•  Föräldrakraft http://www.oru.se/ (sök föräldrakraft)

•  TonĺrsCOPE http://www.svenskacope.se/

•  Steg för steg http://www.stad.org/

•  Föräldrastegen http://www.stad.org/

•  Örebro preventionsprogram (ÖPP) http://www.oru.se/ (sök Öpp)
http://www.prevention.se/

Skolprogram

•  KOMET för lärare http://www.kometprogrammet.se/

•  SET (Social och emotionell träning) http://www.set.st/

•  Ledarskap och förhĺllningssätt

Restaurangprogram
•  Ansvarsfull alkoholservering http://www.fhi.se/
Metodmaterial

Följande metodmaterial kan beställas frĺn Statens folkhälsoinstitut:

•  Policy för prevention
metoder för kartläggning och uppföljning

•  Tillgängligheten till alkohol och narkotika i lokalsamhället

•  Ansvarsfull alkoholservering

•  Alkoholförebyggande insatser i primärvĺrden

•  Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet