Högt betyg åt lokal kampanj mot langare

Alkoholkommitténs lokala kampanj i Kalmar mot olaglig alkoholhandel får högt betyg i en utvärdering från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor. Hela 95 procent av Kalmarborna har uppmärksammat någon del kampanjen och över hälften har diskuterat kampanjens ämne med någon annan.

”I det här området säljs alkohol dygnet runt. Bland annat till 13-åringar.” Det budskapet mötte många Kalmarbor i sina egna bostadsområden under två veckor i november och december. Med affischer på lyktstolpar, tillfälliga affischpelare, pr samt reklam i radio och tv uppmanade Alkoholkommittén och nätverket Kalmar mot droger vuxna att reagera mot den olagliga handeln med utlandsalkohol.

Nu har kampanjen utvärderats i en telefonenkät med 300 Kalmarbor. Affischerna, tv-reklamen och mediernas rapportering har vardera uppmärksammats av mer än hälften av Kalmarborna. Hela 77 procent av de tillfrågade tycker att det är mycket positivt att samhället genomför den här typen av informationskampanjer.

Kalmar är den första i en rad kommuner där Alkoholkommittén planerar att genomföra liknande kampanjer.

– Kalmar valdes för att det är en av många orter runtom i landet med stora problem. Den olagliga handeln med alkohol från utlandet har gjort att ungdomar på många orter kan köpa öl och sprit lika lätt som tuggummi. Ofta räcker det med ett enkelt telefonsamtal eller ett sms för en snabb leverans av öl och sprit till en fest, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

I en Temoundersökning från förra året framkom det att 36 procent av ungdomarna i hela landet i åldern 16-19 år under det senaste året har köpt olaglig utlandsalkohol. Hela 54 procent av ungdomarna tycker att det är lätt att få tag på sådan alkohol.

Hela rapporten från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor finns att ladda ner till höger på denna sida.

För mer information:
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén, tel.070-396 65 37
Ted Bergdahl, pressekreterare för Alkoholkommittén, tel.070-322 53 35