Verksamheten 2007

Alkoholkommitténs skall under år 2007 gå in i en ny fas, vilket innebär en något förändrad verksamhetsplan jämfört med tidigare år. Alkoholkommittén kommer att upphöra den 1 januari 2008 och huvuduppgifterna under året blir att avsluta och utvärdera de insatser kommittén gjort sedan starten 2001och avlämna en slutrapport, delta i arbetet med att skapa en ny långsiktig och hållbar struktur för det förebyggande arbetet, samt att genomföra en nationell konferens med fokus på vikten av insatser riktade till barn i missbruksmiljöer.

Övriga prioriterade områden under 2007 bör vara fortsatt utveckling av lokalt och regionalt förebyggande arbete samt utveckling av insatser för barn och unga, med fokus på barn i missbruksmiljöer och barn i riskzonen. Genom att minska ambitionsnivån inom övriga områden skall Alkoholkommittén skapa utrymme för att under år 2007 genomföra de nya uppgifterna.

Läs mer i verksamhetsplanen för 2007.