Webbsändning från seminariet med Mark Greenberg

För att främja hälsa och därmed förebygga problem är det viktigt att stödja barn och vuxna i den sociala och emotionella utvecklingen. Professor Mark Greenberg är chef för Prevention Research Center for the Promotion of Human Development vid Penn State University i Pennsylvania, USA, och besökte under januari Sverige för att att berätta om tillämpningen och resultaten av olika program i USA.

Alkoholkommittén arrangerade ett seminarium på Folkets Hus i Stockholm den 22 januari, där Mark Greenberg berättade om utvärderingen av Communities That Care, ett program som syftar till att kommuner ska utveckla ett kommunövergripande, systematiskt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. En viktig del i utvecklingsarbetet är att utbilda politiker, beslutsfattare och lokala styrgrupper.

Dessutom presenterades även programmet PROSPER, Promoting School-community-university Partnerships to Enhance Resilience, som syftar till att engagera nyckelpersoner i kommunen i ett partnerskap och att införa kunskapsbaserade program.

PROSPER fokuserar på att stärka kontakten mellan föräldrar och barn, problemlösning, social och emotionell träning för unga samt undvika grupptryck och problembeteenden.

Du kan ta del av seminariet i efterhand här>>