December 2006

1 december
Fördjupningsdagar i MI-metodiken för studenthälsopersonal, Stockholm

7-8 december
Länsuppföljning i Värmland

11-12 december
Konferens om det förebyggande arbetet i sex försökskommuner