November 2006

1 november
Konferens i Sydnärke

8-10 november
Nationella alkoholstämman, Clarion Hotel, Stockholm
läs mer>>

14 november
Pĺbyggnadsutbildning för samordnare

16 november
Fördjupningsdagar i MI-metodiken för studenthälsopersonal, Lund

17 november
Fördjupningsdagar i MI-metodiken för studenthälsopersonal, Växjö

21 november
Länsuppföljning i Kronoberg