Fyra av tio ungdomar accepterar olaglig alkoholhandel

Fyra av tio ungdomar mellan 16 och 19 år tycker att den olagliga handeln med utlandsalkohol är okej. Det visar en ny Temoundersökning som Alkoholkommittén låtit göra. Undersökningen visar också att acceptansen bland ungdomar är betydligt högre än bland vuxna.

-Den olagliga handeln med utlandsalkohol förekommer i så hög grad att den blivit ett normalt och accepterat inslag i de ungas vardag. Handeln bidrar till att allt fler ungdomar riskerar att drabbas av våldsbrott, beroende och alkoholskador tidigt i livet och det är därför viktigt att vi vuxna tipsar polisen så fort vi misstänker att olaglig handel förekommer, säger Håkan Wrede, kanslichef på Alkoholkommittén.

Synovate Temo har på Alkoholkommitténs uppdrag frågat 500 ungdomar i åldern 16 till 19 år om de för egen del tycker att det är okej att folk köper alkohol som säljs olagligt om de har möjlighet till det. Hela 37 procent instämde helt eller till viss del i påståendet, jämfört med 39 procent i motsvarande undersökning förra året.

Samma fråga har också ställts till drygt 900 personer över 20 år. I den gruppen tycker 20 procent att den olagliga handeln är okej, men bara 2 procent tycker att det är okej att ungdomar köper olaglig utlandsalkohol.

– Attityderna till illegal alkohol kan förändras om polisen prioriterar frågan högre och visar att samhället inte accepterar försäljning av olaglig alkohol. Där polisen har ett nära samarbete med föräldrar och socialtjänst, har försäljningen minskat, våldsbrottsligheten gått ner och attityderna förändrats till det bättre, säger Håkan Wrede.

En tidigare redovisad Temoundersökning visade att 36 procent av ungdomarna i åldern 16 till 19 år under det senaste året har köpt alkohol som förts in från utlandet och sedan olagligt sålts vidare. Mer än varannan ungdom, 54 procent, tycker att det är ganska eller mycket lätt att köpa alkohol som förts in från utlandet.

För mer information:
Håkan Wrede, kanslichef Alkoholkommittén,
08-405 34 89 eller 070-396 65 37
Ted Bergdahl, pressekreterare Alkoholkommittén, 0703-22 53 35