Festmetoden – en nyhet från alkoholkommittén

Mycket festande och mycket alkohol ingår idag som en naturlig del i många unga vuxnas liv. Det finns en stark oro över att allt fler unga människor har en hög alkoholkonsumtion som kan leda till alkoholproblem. Alkoholkommittén går nu ut i en informationskampanj för att minska berusningsdrickandet bland dem som dricker allra mest.

Den 7 november startar Alkoholkommitténs stora informationsinsats ”Festmetoden”, som ska ge målgruppen unga vuxna kunskap om vad som händer i kroppen när de dricker för mycket. Men även praktiska tips om hur de kan dricka mindre.

– Från många håll i Sverige kommer signaler om att fler unga söker hjälp för sina alkoholproblem. Målgruppen, personer i åldrarna 18-25 år, är de som dricker mest och vi vill få dem att dricka mindre genom ökad kunskap och konkreta tips om hur man kan minska risken för att bli berusad. Men budskapet måste också anpassas till den verklighet där vuxna befinner sig. Då fungerar inte pekpinnar. Informationen måste ges på ett lättsamt med informativt sätt, och det tycker jag vi har lyckats med i ”Festmetoden”, säger Karin Rågsjö på Alkoholkommittén.

Syftet är att få målgruppen att minska sitt drickande. Det material vi har tagit fram bygger delvis på det arbete och den forskning som alkoholforskaren Kent Johnsson bedrivit vid Lunds universitet. Han är sedan flera år en populär förläsare på universitet och högskolor runt om i Sverige, och utgår i sin forskning från unga vuxnas förhållande till alkohol och speciellt deras attityder till drickandet.