STAD – erfarenheter från tio års arbete

STAD-projektet kom till 1994 i ett skede då många initierade var oroliga för alkohol- och narkotikautvecklingen. Tio år senare är det lätt att konstatera att dessa farhågor har besannats. Tillgängligheten till alkohol och narkotika, både ekonomiskt och fysiskt, har ökat och med den både bruk, missbruk och skador. Hur ska denna utveckling kunna vändas? STAD-projektets uppdrag var att hitta metoder för att förebygga alkohol- och narkotika problem, testa dessa och utvärdera effekterna. I skriften ”STAD-projektet – erfarenheter från tio års arbete” berättas hur detta arbete startade och utvecklades – och vilka lärdomar vi kan dra av det.

För mer information, eller för att beställa boken, gå till http://www.stad.org/.