Risk- och skyddsfaktorer – av Knut Sundell

Knut Sundell som är forskningsledare och docent i psykologi vid forsknings- och utvecklingsenheten i Stockholm har tittat pĺ vilka individuella faktorer, risk och skyddsfaktorer, som pĺverkar tidig alkoholdebut hos ungdomar.